Информация за 'Строй БВ'


Инвестиционната строителна компания "Строй БВ" е многопрофилна бизнес структура, чиято дейност излиза от рамките на чистото предприемачество. В "Болгарстройгруп " са концентрирани няколко бизнес-направления: строителство и предприемачество; инвестиции в земя; сделки с недвижими имоти; проектиране; производство на строителни материали.

За времето на съществуването на "Строй БВ " са реализирани няколко инвестиционни проекта, изпълнени и въведени в експлоатация повече от 50 хиляди квадратни метра жилищна и търговска площ.

Сред реализираните проекти са: вилно селище клас де-лукс „Аристократ“ в София, 10 жилищни сгради в различни части на България, като се започне от крайбрежието и се стигне до ски курорти.

Наличието на собствена производствено-техническа база, ефективното управление и високо квалифицираният персонал с дългогодишен опит както в България, така и в чужбина са гаранция за качеството на крайния продукт и услуги, предлагани на клиентите на "Строй БВ".

Използваните пазарни механизми са съобразени с икономическите и политически фактори, както и със законовите изисквания в България. Успешното им изпълнение, безупречната организация на строителния процес, усилената и ефективна работа на служителите са основата за изпълнението на стратегията за постигане на максимално пазарно присъствие и заемането на лидерска позиция в областта на строителния бизнес и предприемачество.

Свържете се с нас